Графічний інструментарій щодо побудови квадрики обертання за описаним конусом

Автор(и)

  • Світлана Іванівна Ботвіновська Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1832-1342
  • Жаннета Григорівна Левіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6868-861X
  • Ганна Геннадіївна Суліменко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2454-1675

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.109-116

Ключові слова:

графічний інструментарій, лінія контакту, комп’ютерне моделювання, поверхня обертання другого порядку, вписаний (описаний) конус

Анотація

У роботі представлено дослідження, присвячені задачі комп’ютерного моделювання поверхонь за вписаним або описаним конусом і додатковими конструктивними умовами. Серед конструктивних умов, зокрема, можна виокремити лінію контакту описаного конуса з поверхнею, яка моделюється. У випадку, коли поверхня, яку моделюємо, є поверхнею другого порядку (квадрикою), то лінія контакту теж має бути кривою другого порядку (конікою). Саме така додаткова умова розглядається в пропонованих дослідженнях. Якщо моделюється поверхня обертання, а саме це буде предметом цього дослідження, то площина лінії контакту має бути перпендикулярною, принаймні, до однієї з площин симетрії вписаного конуса. Зрозуміло, що в будь-якому випадку задача зводиться до пошуку меридіана поверхні обертання та пошуку осі цієї поверхні. У роботі показано, що нормаль до конуса, проведена в будь-якій точці контактного перерізу, перетинається з перпендикуляром, проведеним з центра кругового перерізу, якщо (круговий переріз) проведено через цю саме точку контактного перерізу. Прикладною задачею є задача спряження поверхонь другого порядку загального вигляду з поверхнею обертання по плоским кривим другого порядку. Така задача вже розглядалась в одній із робіт авторів, проте вона розв’язувалася засобами 3D-моделювання і реалізовувалась у системі Solid Works. У представленій роботі розглядаються задачі, які можуть виникати при комп’ютерному 2D-моделюванні або ручному моделюванні графічними методами.

Біографії авторів

Світлана Іванівна Ботвіновська, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Жаннета Григорівна Левіна, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Ганна Геннадіївна Суліменко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі,

Посилання

Mykhaylenko, V. E., Kislooky, V. N., Lyashchenko, A. A. and others. (1991). Geometric modeling and machine graphics in CAD: textbook. Kyiv: Higher School, 374. ISВN 5-11-001950-9. [in Russian].

Sulimenko, S. Yu. (2017). Analysis and synthesis of the process of computer modeling of surfaces of rotation along their contour lines. Problems of information technologies, 22, 200–206. ISSN 2313-0687. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2017_2_21. [in Ukrainian].

Аnpilogova, V., Botvinovska, S., Zolotova, A., Sulimenko, H. (2019). Study of the problem on constructing quadrics at the assigned tangent cones. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 1 (101), 39-48. doi.org/10.15587/1729-4061.2019.180859.

Botvinovska, S., Zolotova, A., Mostovenko, A., Sulimenko, H. (2022). Construction of Hyperbolic Paraboloids According to a Prospective Outline in the Form of Hyperbola, 26, 2, 207–216. https://www.heldermann.de/JGG/JGG26/jgg26.htm.

Botvinovska, S., Vasco, S. & Sulimenko, H. (2019). Features of computer modeling of objects architecture and design, which include surfaces of rotation of second order. Management of Development of Complex Systems, 40, 102–111; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969049. [in Ukrainian].

Mikhailenko, V. E., Obukhova, V. S., and Podgorny, A. S. (1972). Formation of Shells in Architecture. Kyiv : «Builder», 207. [in Ukrainian].

Korotkiy, V. A. (2018). Construction of a Nine-Point Quadric Surface. Journal for Geometry and Graphics, 22, 2, 183–193.

Monge, G. (2013). Descriptive geometry. Classics of science. Moscow: Book on demand, 292.

Kovantsov, M. I. (1985). Projective geometry. Kyiv: Higher School, second edition revised and supplemented, 368.

Krivoshapko, S., Ivanov, V. (2015) Encyclopedia of Analytic Surfaces. Moscow, 560. ISBN 978-5-397-04608-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-18

Як цитувати

Ботвіновська, С. І., Левіна, Ж. Г., & Суліменко, Г. Г. (2023). Графічний інструментарій щодо побудови квадрики обертання за описаним конусом. Управління розвитком складних систем, (55), 109–116. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.109-116

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ