Case-Технології в проєктуванні інформаційної інфраструктури закладу вищої освіти

Автор(и)

  • Ярослав Іванович Шестак Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5102-9642

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.141-157

Ключові слова:

моделювання, CASE-технологія Erwin, освітній простір, інформаційні та комунікаційні ресурси, процеси системи інформаційної інфраструктури

Анотація

Прийнята Кабінетом Міністрів України«Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року» [2], включає в себе використання цифровихCASE-технологій для трансформації процесів у системі освіти і науки з метою їх спрощення, автоматизації та зручності для користувачів. Позиціонування в мережі Інтернет закладу вищої освіти (ЗВО) та його просування в різних рейтингових системах є невід'ємною частиною стратегії розвитку вищої освіти. Інформаційна інфраструктура, інформаційна система управління, представленість в інтернет-просторі стають на сьогодні інструментами стратегічного розвитку ЗВО. Вони виконують важливу роль у процесі інтеграції у світове інформаційне поле, сприяють створенню відкритого/ персоналізованого інформаційного середовища, забезпечуючи цим умови для стабільного функціонування і динамічного розвитку будь-якої структури, що включає в себе сучасну систему управління, побудовану на принципах системності із застосуванням мережних технологій, що уможливлює всім членам освітнього простору бути активними учасниками життєвого циклу ЗВО. Однією з основних компонент системи інформаційної інфраструктури є інформаційне забезпечення, основу якого представляє система збирання, контролю, перетворення, зберігання, оновлення, розподілу і передавання інформації від різних джерел до учасників освітнього простору. Вона має бути інтегрованою і допускати інтеграцію зовнішньої і внутрішньої інформації, горизонтальну інтеграцію однотипних інформаційних систем, а також вертикальну інтеграцію між системами з різною ієрархічною структурою. Створення Інтелектуального центру взаємодії інформаційних компонентів інфраструктури ЗВО є актуальним завданням, що має важливе значення в управлінні та розвитку закладу освіти. Використання сучасних підходів в інформаційних технологіях аналізу даних допоможе ЗВО ефективно керувати освітнім процесом та освітнім простором на всіх етапах організаційно-управлінської системи. Запропоновані в роботі теоретичні і практичні засади досліджено автором щодо гармонізованого управління закладами вищої освіти, розглянуто етапи побудови моделі«AS-IS» системи інформаційної інфраструктури ЗВО. ЗастосованаCASE-технологія ERwin допомагає не тільки змоделювати всі процеси системи інформаційної інфраструктури закладу вищої освіти, але й детально вивчити та проаналізувати уразливі місця моделі. Усунення виявлених недоліків, перенаправлення та введення нових інформаційних потоків веде до побудови моделі«ТО-ВЕ» («Як буде), що допоможе змоделювати ефективну сучасну, систему інформаційної інфраструктури ЗВ.

Біографія автора

Ярослав Іванович Шестак, Державний торговельно-економічний університет, Київ

Директор Інформаційно-обчислювального центру Головного центру інформаційних технологій

здобувач phD, cтарший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Посилання

About scientific and technical information. (Reports of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1993, No. 33, Article 345.

On the approval of the Procedure for the interaction of executive authorities on the protection of state information resources in information and telecommunication systems. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Order of November 16, 2002 No. 1772.

Concepts of digital transformation of education and science for the period until 2026. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya.

DSTU 3396.0-96. Protection of information. Technical protection of information. Substantive provisions. State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. URL: https://cutt.ly/afnzk2M

DSTU 3396.1-96. Protection of information. Technical protection of information. The order of work. State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. URL: https://cutt.ly/DfnzOKs URL: https://thedigital.gov.ua/regulations#group-active

Kryvoruchko, O., Kostiuk, M., Tsiutsiura, M. (2012). Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research(IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; 7, 07, 1098–1100.

Tsiucsyura, M. I., Kryvoruchko, O. V., Tyutsyura, S. V. (2020). Divergent methodology of harmonizing decisions in the management of higher education institutions: monograph, Kyiv: FOP Yamchynskyi O. V., 230.: illustrations. ISBN 978-617-7890-18-7.

Tsiucsyura, M. I., Bushuev, S. D. (2018). Development methodology and principles of functioning of information technology for the harmonization of educational content. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools,1, 1, 105–126. https://journal.iitta.gov.ua › itlt › article › view.

Dodonov, O. G., Ladne, D. V., Putyatin, V. G., Zhigalo, V. V. (2021). Architecture of the system of monitoring, adaptive aggregation and generalization of information. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87085/04-Dodonov.pdf?sequence=1.

Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Shestack, Yaroslav. (2022). Modeling of a single information space higher education institution. Management of Development of Complex Systems, 49, 81–89, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2022.49.81-89.

Kryvoruchko, O., Kostiuk, M., Tsiutsiura, M. (2012). Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR), 7, 07, 1098–1100.

Tsiucsyura, M. I. (2015). Organizational mechanisms for the development of changes in the educational environment. Management of the development of complex systems: Coll. of science works, 22, 89–94.

Tsyutsyura, M. I., Kryvoruchko, O. V., Tsyutsyura, S. V., Tsyutsyura, G. O. (2016). Methodology for designing the education quality management system in higher education institutions based on the logical-structural approach. Management of the development of complex systems : Coll. of science works, 28, 196–202.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-18

Як цитувати

Шестак, Я. І. (2023). Case-Технології в проєктуванні інформаційної інфраструктури закладу вищої освіти. Управління розвитком складних систем, (55), 141–157. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.141-157

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ