DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2011.7.%p

«Інтервальна» модель задачі параметричної оптимізації при довільній цільової функції

Н. І. Полтораченко

Анотація


Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції з дискретними та інтервальними змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання задачі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

Стратегія проведення моніторінгу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення: Н.Г. Насонкіна, В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,

В.М Сахновська. Виробничо-практичний журнал. – К., 2009. - №2. – С. 2-8.

Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування: В.В. Демченко Наук.-техн.збірник. – К.: КНУБА, 2008. – Вип.29. – С. 79-83.

Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов, Ю.В. Кошарна. Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С. 8-13.

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій.: Підручник /Ю.П. Зайченко. – К.: 2000. – 688 с.

Полтораченко Н.І. Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації // Управління розвитком складних систем: Н.І.Полтораченко. Збірник наукових праць. – К: КНУБА, 2010. – Вип.2 . – С.45-48.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури