ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Автор(и)

  • П. П. Лізунов
  • Андрій Олександрович Білощицький Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський пр. 31, м. Київ, Україна, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9548-1959
  • С. В. Білощицька
  • Т. О. Лященко

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.2.%25p

Анотація

Запропоновано інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи в умовах Болонського процесу, до яких відносяться: навчальні плани, множина обмежень на формування навчальних планів спеціальностей, контингент студентів, контингент викладачів.

Біографія автора

Андрій Олександрович Білощицький, Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський пр. 31, м. Київ, Україна, 03680

Доктор технічних наук, професор

Кафедра основ інформатики

Посилання

Матрос Д.Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга / Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова // – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 128 с.

Камінський О.Е. Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об’єктами (на практиці системи управління вищими навчальними закладами)/ О.Е. Камінський – К.: 1997, Київський національний економічний інститут. – 184 с.

Биков В.Ю. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.І. Жук та ін.// – К.: Атака, 2005. – 252 с.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія/В.Ю. Быков - К.: Атака, 2009.- 684 с.

Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384 с. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Освітні технології: навч.-методичний посібник / За ред. О.М.Пехоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.

Лізунов П.П. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу / П.П. Лізунов, А.О. Білощицький // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2007. – Вип. 5(63). – С. 2-7.

Билощицкий А.О. Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения / А.О. Билощицкий, П.П. Лизунов, Л.Д. Мыснык, Ю.Н. Тесля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №8(126) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 287-293.

Поліщук В.Т. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища шк. — 2006. — N 1. — С. 35-52.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".

Наказ Міністерства освіти і науки України №450 від 12.01.2002 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-02

Як цитувати

Лізунов, П. П., Білощицький, А. О., Білощицька, С. В., & Лященко, Т. О. (2015). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. Управління розвитком складних систем, (2). https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.2.%p

Номер

Розділ

Статті