№ 13 (2013)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2013.13

Зміст

Статті

Структура проектів змін у складі мультипроекту реструктуризації та розвитку проектно–керованої організації PDF
О. В. Бондарчук
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. О. Бродська
СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМОВ КОНВЕРГЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ PDF
С. Д. Бушуев, С. И. Неизвестный, Д. А. Харитонов
АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ PDF
К. В. Колеснікова, Д. В. Лук'янов
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В ПРОДУКТОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF
О. Б. Лисицін, Д. С. Катаєв, О. В. Єгорченков
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗПОДІЛЕНИМИ СТРУКТУРАМИ PDF
І. А. Осауленко
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ PDF
М. Ю. Подаенко, В. К. Кошкин, Л. С. Чернова
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О. І. Полотай
ІННОСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В СОЦІАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ PDF
М. І. Рич
АУТСОРСИНГ: ВИДИ, КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА ФОРМИ. КЛАСИФІКАЦІЯ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
А. О. Саінчук
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕСИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОАКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА PDF
Ю. Н. Тесля, В. В. Концевич
МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ PDF
Ю. Н. Харитонов, К. В. Кошкин, С. К. Чернов
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЗОРОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ PDF
С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОДУКТОВЫМИ ПРОЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД В ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ PDF
А. А. Белощицкий, В. Ю. Вацкель
СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
О. Ю. Берзлев
РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ PDF
И. Н. Доманецкая, А. В. Хроленко, Е. В. Федусенко, А. А. Федусенко
МОВА МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «AIMO» PDF
В. Б. Задоров, О. О. Васильєв, І. В. Дерев'янко
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВІВ ВИТРАТ РЕСУРСІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
В. Б. Задоров, В. Т. Шпирний, Є. Є. Шабала
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ PDF
С. В. Иносов, В. М. Корниенко
ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИМ СИСТЕМАМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
І. О. Ляшенко, Р. К. Мурасов, О. В. Поплінський
ВПЛИВ ФОРМУЮЧОГО ТРАКТУ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ PDF
О. В. Горда, О. О. Пузько
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ЗНАННЯ, ТА МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
О. В. Невмержицький
ЗАДАЧА РОЗМІЩЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Н. І. Полтораченко
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н. В. Тістол
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ PDF
А. О. Білощицький, С. В. Білощицька, С. С. Білоконь
МЕТОД ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ PDF
О. Б. Данченко, Т. Ю. Царик, Т. В. Савельєва, В. О. Занора
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ДІЛОВОДСТВА PDF
О. В. Діхтяренко
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ PDF
С. В. Палій
ПРОБЛЕМА ГОЛОСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Л. О. Терейковська, І. А. Терейковський
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СТУДЕНТІВ З РОЗГАЛУЖЕНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О. В. Федусенко, О. О. Рафальська
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО ДАТЧИКА УДЕЛЬНОГО ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
С. В. Иносов, Т. Ю. Пристайло, В. С. Шикалов