DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2013.15.%p

«ЯДРО» МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА НА ОСНОВІ БАЗОВОГО НАБОРУ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ ТА АТРИБУТІВ

Є. В. Бородавка

Анотація


Розглянуто елементи будівельного об'єкта та їх моделі подання на кожному етапі його життєвого циклу. Визначено базові геометричні примітиви для моделювання кожного елемента, а також розглянуто основні атрибути, що їх описують.

Повний текст:

PDF

Посилання


Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України, 2007. – №4.

– С. 36–39.

Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій, 2007.

– №2/2(26). – С. 64–69.

Borodavka Y.V. Product lifecycle management in construction / Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov // Східноєвропейський журнал передових технологій, 2010. – №6/3(48). – С. 31–34.

Бородавка Є.В. Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2010. - №4. - С. 69–71.

Бородавка Є.В. Способи подання моделі будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2011. - №8. - С. 101–107.

Бородавка Є.В. Узагальнена класифікація типових будівельних елементів / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2012. - №12. - С. 144–149.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури