№ 15 (2013)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2013.15

Зміст

Статті

Антикризове управління фінансовими установами в умовах турбулентності PDF
С. Д. Бушуєв, Ю. Ф. Ярошенко
ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЗВАЖЕНИХ СУМ PDF
І. Є. Драч, Г. Л. Теплякова
МОДЕЛЬ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЇ PDF
О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, О. Б. Лисицін
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ У ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
В. П. Квашук, Ю. П. Рак, В. В. Бондаренко
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ КАРТ В МОДЕЛИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PDF
Е. В. Колесникова, А. А. Негри
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ (на примере ГСП «Чернобыльская АЭС») PDF
В. В. Медицинов
АЛГЕБРА МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ГЕНОМНОЙ МОДЕЛИ PDF
С. И. Неизвестный, Д. А. Харитонов, В. Б. Рогозина
ПУТИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ PDF
И. И. Оберемок
МОДЕЛЬ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРОЕКТАХ PDF
Т. М. Олех, В. Д. Гогунский, С. В. Руденко
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ PDF
Ю. Е. Прихно
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В СОЦІАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ PDF
М. І. Рич
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ PDF
Ю. М. Тесля, В. В. Гоц
СТРАТЕГІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ОСВІТИ PDF
М. І. Цюцюра
УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF
Л. С. Чернова
УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ВІДТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
Н. П. Ярошенко
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ PDF
Т. О. Ярошенко
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ БИФУРКАЦИЙ PDF
Ю. Ф. Ярошенко
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІС ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В. Б. Задоров, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко
РЕФЛЕКТОРНАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ (РСГУ) PDF
Ю. Н. Тесля, А. Ю. Черный
«ЯДРО» МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА НА ОСНОВІ БАЗОВОГО НАБОРУ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ ТА АТРИБУТІВ PDF
Є. В. Бородавка
НЕПЕРЕРВНИЙ АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
В. А. Глива, М. І. Делас, Б. М. Єременко
СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
В. А. Глива, М. І. Делас, В. І. Токарев, В. І. Клапченко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ PDF
В. Г. Зайцев, М. В. Плахотний, Є. І. Цибаєв
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАСШТАБИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ САПР PDF
Д. Ю. Кудинов
ПАРАМЕТРЫ ЦИТИРУЕМОСТИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ PDF
В. Н. Бурков, А. А. Белощицкий, В. Д. Гогунский
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІТ-ОСВІТИ PDF
Т. В. Ковалюк
МЕТОД ІНКОРПОРУВАННЯ СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ PDF
С. В. Палій
РОЗРОБКА МОДЕЛІ МОДУЛЯ «ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ» ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE PDF
О. В. Федусенко, О. О. Рафальська
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ PDF
А. І. Боркун, В. О. Занора, Г. О. Сьомка
НОВА ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОЗЧИТУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ PDF
В. А. Глива, О. М. Шустеров