ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • А. О. Саінчук Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2012.12.91%20-%2097

Анотація

Описано життєвий цикл аутсорсингових проектів у загальному вигляді. Побудовано модель життєвого циклу генерального проекту з урахуванням життєвих циклів аутсорсингових проектів, які входять до складу генерального проекту. Відображено основні складові WBS-структури.

Біографія автора

А. О. Саінчук, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680

Professor

Department of Computer Science foundations

Посилання

Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред.. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

Креативные технологи управления проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев и др. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.

Балан О.С. Життєвий цикл інвестиційного проекту та інвестиційні рішення [Текст] / О.С. Балан // Економіка харчової промисловості. – 2012. - № 1. – С. 43-47.-[Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2012_1/st11.pdf

Каленюк І.С. Особливості управління на різних фазах життєвого циклу проекту [Текст] / І.С. Каленюк, Н.І. Холявко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. -№ 41. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_41/5.htm

Мазур И.И. Управление проектами / В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге: Учебное пособие; под. общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е узд. – М.:Омега-Л, 2004. –664 с.

Тимофєєв В.М. Моніторинг життєвого циклу й етапів інноваційного проекту [Текст] / В.М. Тимофєєв, А.В. Косенко // Управління розвитком. 2011. № 4 (101).

– С.54-56. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104tym.pdf

Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н.Я. Азаров, Ф.А.Ярошенко, С.Д. Бушуев– «Саммит-Книга», 2011. – 528 с.

Бондарь А.В. Жизненный цикл лизинговых проектов с позиции лиссора и рентера. [Текст] /А.В. Бондарь // Вісник Одеського національного морського університету. 2010. - №31. – С.253-263. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vonmu/2010_31/files/3123.pdf

Осік О.О. Життєвий цикл проектів розвитку вищого навчального закладу [Текст] / О.О. Осік // Управління проектами та розвиток виробництва 2008. - № 2. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Uprv/2008_2/osik.pdf

Разу М.А. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / М.А. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.

Саінчук А.О. Аутсорсинговий проект: визначення, учасники [Текст] /

Саінчук А.О. // Проблеми техніки. – 2011. - № 3. – С. 111-120

Саінчук А.О. Аутсорсинговий проект: визначення, класифікаційні ознаки, життєвий цикл, продукт проекту . – С.181-182 [Текст] / Саінчук А.О. // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2012. – 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Саінчук, А. О. (2015). ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ. Управління розвитком складних систем, (12), 91–97. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2012.12.91 - 97

Номер

Розділ

Статті