ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ДЕЯКИХ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

Автор(и)

  • С. В. Цюцюра Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine
  • М. І. Цюцюра
  • Д. А. Харитонов

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4.%25p

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кращої світової практики деяких високорозвинених країн, класифікації основних ознак проектів і програм із застосуванням програмно-цільового методу в управлінні проектами.

Біографія автора

С. В. Цюцюра, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680

Professor

Department of Computer Science foundations

Посилання

Креативные технологи управления проектами и программами: Монография / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

Томсон А. А. мл., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. – М.; ИНФРА – М, 2000. - 411 с.

Ансофф И. Стратегическое управление. – М.; Экономика, 1989. – 520 с.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: СИНЕРГ-ГЕО, 1997. – 187 с.

Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Модель спрямованого управління інноваційними проектами модернізації Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. Наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 26. – С. 11-14.

Пономаренко Л.А., Цюцюра М.І. Особливості використання моделі спрямованого управління інвестиційними проектами. Міжнародна конференція „Управління проектами –філософія зрілості”. Тези доповідей – Київ.: КНУБА, 2010. – С. 91-92.

David Parameter Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI’s. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — С. 233. — ISBN 0-470-09588-1 (англ.).

Литягин А. А. и др. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL-технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1071-6

Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. З англ. – К.: Всеувито, Наукова думка 2001. – 242 с. – (Сер. «Усе про менеджмент»).

Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 656 с. – (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 5).

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2000. – 160 с. – (Серия «Краткий курс»).

Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 3. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-31

Як цитувати

Цюцюра, С. В., Цюцюра, М. І., & Харитонов, Д. А. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ДЕЯКИХ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ. Управління розвитком складних систем, (4). https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4.%p

Номер

Розділ

Статті