№ 4 (2010)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4

Зміст

Статті

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ PDF
Е. Ю. Антипенко, Д. О. Приходько, И. В. Доненко, Ю. А. Чуприна, А. А. Бобраков
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ СОВЕРШЕНСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ PDF
С. Д. Бушуев, Р. Ф. Ярошенко, Н. П. Ярошенко
МЕТОДОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF
О. В. Єгорченков
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ КОМПАНІЇ В ПРОЕКТАХ PDF
Н. Ю. Тесля
ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ДЕЯКИХ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ PDF
С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ PDF
С. В. Білощицька, М. М. Олексієнко, О. М. Курілко, Ю. О. Остапчук
ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА PDF
Г. А. Гайна
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАСПОРТІВ ТЕРИТОРІЙ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ PDF
І. М. Доманецька, О. В. Хроленко
СИСТЕМА ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТАДІЇ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ PDF
К. В. Ізмайлова, О. В. Ізмайлова
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
В. Б. Задоров, В. Т. Шпирний, І. В. Дерев'янко, Д. В. Гріненко
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА PDF
Е. В. Федусенко, А. А. Федусенко
МОДЕЛЬ РОЗШИРЮВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА PDF
Є В. Бородавка
ПЕРЕВАГИ АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ САПР ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ У МАШИНОБУДУВАННІ PDF
Д. Л. Кобець
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ТЕКУЩИХ И БУДУЩИХ СОБЫТИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ В САПР ГСРП PDF
Д. О. Горда
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ PDF
Ю. М. Тесля, Андрій Олександрович Білощицький, Є. Ю. Катаєва, І. В. Меркушева
СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ПОДІБНОГО ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ПОВОДЖЕННЯМ PDF
Ю. І. Мінаєва
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АПК PDF
М. С. Дорош, І. В. Калінько, Д. М. Ітченко
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ INTERNET-СЕРВЕРОВ PDF
Л. А. Терейковская
РОЗПІЗНАВАННЯ СКРИПТОВИХ ВІРУСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ З РАДІАЛЬНИМИ БАЗИСНИМИ ФУНКЦІЯМИ PDF
І. А. Терейковський
ПОРІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ З ОРТОГОНАЛЬНИМ ЧАСТОТНИМ РОЗДІЛЕННЯМ PDF
В. Ю. Соколов
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕДУР ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ PDF
О. В. Россошанская, О. В. Бирюков