СИСТЕМА ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТАДІЇ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Автор(и)

  • К. В. Ізмайлова Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine
  • О. В. Ізмайлова

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4.%25p

Анотація

Надаємо характеристику системи оцінки реальних інвестиційних проектів за економічними та фінансовими критеріями. Система спрямована на підвищення ефективності проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Проведена функціональна декомпозиція системи, визначені інформаційні зв’язки між функціями, моделі та методи реалізації. Виклад супроводжується наскрізним прикладом.

Біографія автора

К. В. Ізмайлова, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680

Professor

Department of Computer Science foundations

Посилання

Податковий Кодекс України. 2010 // «Голос України», 4 грудня 2010. Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2.-3.-2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Видання офіційн.е – К.: Держбуд України, 2004. –71 с.

Державні будівельні норми України. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. -К.: «Ціноутворення у будівництві». Збірник офіційних документів та роз’яснень. 2003, - 6. С. 38 – 46.

Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Економіка України. – 2007. - № 1.- С. 42 – 49.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.-К.: МП «ИТЕМ» ЛТД., 1995. –448 с.

Дамодарсен А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. Пер. с англ.- 6-е изд.- М.: Альпина Паблишерз, 2010. –202 с.

Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. –К.: Видавнича група BHV, 2007. -544 с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництві. К.- «Кондор» , 2007. – С. 195 - 203.

Ізмайлова О.В. Методи прийняття багатокритерійних рішень в інформаційних системах: Навчальний посібник .-к.:КНУБА, 2002. -112 с.

Ковалёв В.В. Финансовый анализ. М.: - Финансы и статистика, 1996 .-512 с.

Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Исследовательско-консультационная фирма. М. - «АЛЬТ» , 1995. - С.3 - 41.

Мертенс А. Инвестиции. Курс лекцій по современной финансовой теории. К.: - Киевское инвестиционное агентство, 1997 . - 416 с.

Методы оцеки эффективности капиталовложений в капиталистических странах. Пер. с англ. М.: НИИЭкИ при Госплане СССР, 1969. - 78 с.

Терещенко О.О. Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень // Фінанси України, 2010. - № 9. – С. 77 – 90.

Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -416 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-31

Як цитувати

Ізмайлова, К. В., & Ізмайлова, О. В. (2015). СИСТЕМА ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТАДІЇ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ. Управління розвитком складних систем, (4). https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4.%p

Номер

Розділ

Статті