DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4.%p

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АПК

М. С. Дорош, І. В. Калінько, Д. М. Ітченко

Анотація


Досліджено зміст поняття ”інтеграція” в контексті управління проектами, сформульовано один з аспектів інтеграції системи оперативного управління проектами при реалізації регіональної програми ”Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2012” в Чернігівській області. Подано схему взаємозв’язку елементів інтеграційного процесу при реалізації програми. За допомогою методів дослідження операцій вирішено завдання розподілу ресурсів в інтегрованій системі управління проектами, а також запропоновані рекомендації щодо першочерговості їх виконання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вевтиель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология / Е.С. Вевтиель. М.: Высш. шк. 2001.- 208 с.

Волкова В.П., Денисов А.Л. Основы теории систем и системного анализа / В.П. Волкова, А.Л. Денисов: Учебник для студентов вузов. спб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. - 512 с.

Суслов А.Н. Внедрение CALS-технологий в судостроении / Компьютерные технологии сопровождения и поддержки наукоемкой продукции на всех этапах жизненного цикла: материалы III междунар. научно-техн. конференции. - М. 2001.

Леоненков А.В. Самоучитель СМП / А.В. Леоненков. - СПб.: БХВ-Петергбург, 2001. - 304 с.

Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – С. 495.

Словарь иностранных слов / под. ред. И.В. Локшина и проф. Ф.Н. Петрова. – М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. – С. 276.

Современный словарь иностанных слов – М.: Русский язык, 1993. – С. 240.

Управление организацией: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. –С. 588.

Стерлигова А.Н. Анализ значения термина ”интеграция” в контексте управления организацией / А.Н. Стерлигова // Логистика и управление цепями поставок. - 2005. - № 6. - C. 70—79.

Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л. Ципес. – М.: ЗАО ”Олимп-Бизнес”, 2003. – 240 с.

Дункан Вільям Р. Керівництво з основ проектного менеджменту / За ред. С.Д. Бушуєва. – 2-ге вид, перероб. – К.: Інститут менеджменту і бізнесу, 2000. –197 с.

Регіональна Програма ”Комплексна біологізація захисту рослин-2008-2012” в Чернігівській області.

Катренко А.В. Дослідження операцій / За наук. ред. В.В. Песічника. - 2-е вид., випр. та доп. - Львів: Магнолія, 2007. - 480 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури