№ 10 (2012)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2012.10

Зміст

Статті

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ PDF
С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, Д. А. Харитонов, В. Б. Рогозина
МОДЕЛЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ОКРУЖЕНИЯ PDF
С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, Р. Ф. Ярошенко
К СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ PDF
С. Д. Бушуев, Ю. Г. Ященко, А. С. Товб, С. И. Неизвестный
ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ PDF
А. С. Ванюшкин
ІЄРАРХІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
О. В. Веренич, Т. П. Подчасова
ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ PDF
А. М. Возный, Ю. А. Казимиренко, Т. А. Фарионова
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ PDF
М. І. Гиба
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС PDF
Т. Г. Григорян, Е. А. Квасневский, Е. О. Пихович
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ПІДХОДУ НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ПЕРЕВАГИ PDF
Н. П. Крап, В. М. Юзевич
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ СВЕТА PDF
А. А. Майер, Г. С. Хулап, С. Д. Бушуев
ФАКТОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ В ПРОЕКТНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
О. М. Медведєва
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
І. А. Осауленко
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. І. Пурський, О. А. Харченко, А. О. Василевська
СИСТЕМА «РАЗДЕЛЯЕМЫХ ЦЕННОСТЕЙ» КАК ИНТЕГРАТОР ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА PDF
Н. П. Ярошенко
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ PDF
С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ ЗНАННЯМИ PDF
Ю. В. Яцишин
ФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА ЦЕННОСТЕЙ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ PDF
Р. Ф. Ярошенко, Т. А. Ярошенко
ФОРМУВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЙ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ PDF
В. В. Задоров, В. В. Демченко, В. Т. Шпирний, І. В. Бондаренко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАЯВНОСТІ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА PDF
О. В. Горда
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШВИДКОДІЇ WEB-ДОДАТКІВ PDF
Є. Ю. Катаєва, В. Ю. Шадхін, О. Л. Котінов, І. А. Литвиненко
МЕТОД НЕЧІТКОГО ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦЬ ПОВНОЇ КЕРОВАНОСТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЇЇ ПЛАНОВОГО РОЗВИТКУ PDF
О. Л. Соловей
ВЕКТОРНЫЙ ПОДХОД К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД PDF
А. А. Белощицкий, С. В. Белощицкая
НАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
Н. М. Павленко
ОПИС ЛІНІЙНИХ ПРОСТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ PDF
Л. І. Турчанінова, І. В. Давидов