№ 19 (2014)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.19

Зміст

Статті

Наукометричні дані наукового видання «Управління розвитком складних систем» PDF
В. Д. Гогунський, А. С. Коляда, В. А. Яковенко
Створення корпоративної системи управління проектами для проектно-орієнтованого підприємства на базі ціннісного підходу PDF
Є. Г. Бойко
Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP PDF
С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра, Г. О. Цюцюра
Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів PDF
О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Н. О. Чорна
Сучасні підходи до управління відхиленнями у проектах PDF
О. Б. Данченко
Управління очікуваннями зацікавлених сторін для забезпечення життєздатності продукта проекта інформатизації PDF
І. Н. Кадикова, І. В. Чумаченко
Деякі принципи побудови системи підтримки прийняття рішень в проектах реконструкції муніципальних систем водопостачання PDF
І. І. Коваленко, В. К. Кошкін
Организация жизненного цикла интеграционного инновационного процесса обеспечения развития наукоемкого производства в Украине PDF
Т. А. Науменко
Гомеостатический подход в проектном управлении PDF
И. И. Оберемок
Моделі та механізми управління змінами розподілених проектних команд PDF
І. А. Осауленко
Організація захисту продукту проекту оцінювання підсумків роботи науково-педагогічного персоналу вищого навчального закладу PDF
О. І. Полотай
Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах PDF
О. В. Придатко
Методологические основы управления программами развития регионов Украины PDF
А. И. Рыбак, Г. С. Панафидин
Создание механизмов реализации плана развития информационной системы управления на наукоемком предприятии PDF
С. С. Рыжков
Аутсорсинг як інструмент мінімізації витрат у проектах PDF
А. О. Саінчук
Концепція побудови та функції системи протиризикового управління проектами у програмах інформатизації PDF
Ю. М. Тесля, Л. Б. Кубявка
Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів PDF
Ю. М. Тесля, М. І. Рич
Використання нечітких моделей для опису об’єктів житлового середовища PDF
Г. А. Гайна, Н. В. Тістол
Параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень PDF
Д. Ю. Кудінов
Научно-методологический базис управления качеством проекта посредством воздействия на трудовые ресурсы PDF
В. В. Концевич
Интеллектуальный анализ временных рядов (ВР). Прогнозирование гранулированного временного ряда и решение на основе гранулярного компьютинга прикладных задач PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева, Г. А. Филимонов
Узагальнений порівняльний аналіз стандартів фінансової звітності PDF
Б. Пухирж, Л. В. Солоділова
Планувальні аспекти управління розвитком регіонів PDF
Г. В. Айлікова
Організація моніторингу довкілля з використанням методів теорії фракталів PDF
А. О. Дичко, І. С. Єремєєв
Алгоритм автонастройки пропорционально-интегрального регулятора с использованием бигармонического пробного возмущуния PDF
С. В. Иносов, В. М. Корниенко, В. В. Гречуха
Дослідження технологічних процесів укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів із застосуванням вантажопідйомних крокуючих модулів PDF
О. Ф. Осипов, К. В. Черненко
Технологічні процеси під час реставрації аркових конструкцій і склепінь пам’яток архітектури PDF
В. К. Черненко, С. О. Осипов
РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ ЕКОНОМІКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ PDF
О. М. Алимов, В. В. Микитенко
КОДИФІКАЦІЯ ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА У ПОРІВНЯННІ З НОРМАМИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
С. М. Андрощук
ОПЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕОРГАНІЗАЦІЮ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Є. Ю. Антипенко
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ PDF
В. В. Бусарев
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАЖЕЛІВ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ PDF
О. П. Геращенко
СЕМАНТИЧНО-СІТЬОВІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЦІНКИ ТА ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М. В. Горбач
ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: РЕГУЛЯТОРИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ PDF
О. О. Демешок
РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ АВАРІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В. І. Доненко, О. С. Іщенко, А. А. Бобраков
СИСТЕМНІ ВАЖЕЛІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ю. О. Зеленков
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОЛОРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Н. Ф. Козак
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ОРЕНДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF
С. В. Костенко
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕОРІЇ «ГЕОМЕТРИЧНА ЕКОНОМЕТРИКА» ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
П. М. Куліков, О. А. Бондар, І. М. Якимчук
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ PDF
Г. В. Лагутін
ПАТТЕРНЫ СОСТОЯНИЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ХОЛДИНГОВ PDF
М. Г. Лазарева
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ ЗА УМОВ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ю. Л. Марчук
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Ю. Ю. Назаренко
ПОДАТКОВИЙ РЕГУЛЯТОР ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ PDF
О. П. Петраш
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ-ВИКОНАВЦІВ PDF
В. О. Поколенко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько
ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ–УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ PDF
І. М. Ріжок
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОГРАМ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ PDF
А. С. Фесун
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТІ PDF
Ю. А. Чуприна
АДАПТОГЕНЕЗ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ СЕТІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР PDF
А. В. Шпаков
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Ю. В. Якімцов