№ 18 (2014)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.18

Зміст

Статті

Theoretical and methodological bases of an evaluation of functional development of international companies’ activities for Antirecession management goals PDF
T. Minayeva
Benchmarking the State-of-the-Art Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure Supporting Management of Major-sized Engineering and Construction Projects PDF
T. Norio, H. Tanaka, S. Bushuyev
Проектный потенциал в системе потенциалов стивидорной компании PDF
В. А. Андриевская
Задачи маркетинга по этапам жизненного цикла проекта приобретения морского транспортного судна PDF
Т. И. Берневик
Несилова взаємодія суб’єктів управління в рамках стратегічних програм розвитку міст PDF
Д. З. Берулава
Тестология в управлении проектами PDF
С. Д. Бушуев, Ю. Г. Ященко, К. А. Дмитриев, С. И. Неизвестный
Теория возможностей при формировании портфеля проектов PDF
Н. В. Гайдукова
Подход к оценке ценности проектов международной деятельности PDF
С. Н. Гловацкая
Организационная модель проектно-операционной деятельности промышленных предприятий PDF
Д. С. Катаев
Развитие теории проектного управления: закон Воробьева Ю.Л. о влиянии риска на успешность портфеля проектов PDF
Е. В. Колесникова
Цільове програмування як одна із найважливіших форм державного регулювання економіки PDF
А. О. Омельчук
Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем PDF
Н. В. Павліха, Ю. В. Марчук
Классификация рисков проекта с позиции деятельностной модели проекта PDF
Д. В. Рач
Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування PDF
А. І. Рибак, І. Б. Азарова
Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів PDF
Ю. М. Тесля, Л. Б. Кубявка, Т. В. Латишева
Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP PDF
М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, Г. О. Цюцюра
Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері PDF
О. Ю. Берзлев, А. О. Білощицький
Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників PDF
С. С. Федушко, Г. І. Білущак
Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами PDF
М. М. Чемерис, В. В. Отамась
Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan PDF
Є. В. Бородавка, В. М. Квасневський
Визначення оптимального варіанта інформаційної інфраструктури корпоративного інформаційного простору PDF
О. О. Пасічник, О. І. Бурба
Перетворення файлів різних типів до єдиного формату PDF
А. О. Білощицький, О. В. Діхтяренко, Т. О. Лященко
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання PDF
С. Д. Бушуєв, А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський
Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ PDF
М. М. Маляр, А. Ю. Штимак
Інтелектуальний аналіз тимчасових рядів. Сингулярні декомпозиції і гранулярний компьютинг в завданнях інтелектуального аналізу тимчасових рядів PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева, Г. А. Филимонов
Управління складними системами поводження з рідкими побутовими відходами PDF
А. О. Дичко, І. С. Єремєєв, М. Є. Гузовський
Розробка системи обробки нечіткої експертної інформації PDF
Н. Е. Кондрук