№ 17 (2014)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.17

Зміст

Статті

Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти PDF
С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра
Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків PDF
І. О. Гордєєва
Информационные взаимодействия в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ PDF
Н. Ю. Егорченкова, А. Б. Лисицин
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону ініціації проектів PDF
К. В. Колеснікова
Запровадження інтеграційного підходу для генерації знань в інноваційний процес у проектній діяльності PDF
Т. О. Науменко
Conflict free implementation of strategic project management office at the Entitie level utilizing “Evaporated cloud” diagram PDF
A. Oganov, V. Gogunsky
Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами PDF
И. И. Оберемок
Управління змінами портфеля регіональних проектів PDF
І. А. Осауленко
Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Частина 1. Державні програми та фінансування PDF
А. І. Рибак, І. Б. Азарова
Методика формування портфеля проектів підприємств енергетичної галузі PDF
І. Б. Семко
Метод визначення концептуального плану програм розвитку молочарства PDF
О. В. Сидорчук, А. М. Тригуба
Master of Science in Management of Technology (MSc. MOT) Education – Benchmarking the Japanese case as an advanced country of MOT education and expectation for the MOT education in Ukraine PDF
H. Tanaka, S. Bushuyev
Портфельне управління еволюційним розвитком вищих навчальних закладів PDF
П. О. Тесленко
Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем PDF
І. М. Доманецька, Я. В. Матейко, О. В. Федусенко, В. М. Хроленко, А. О. Федусенко
Латентно-семантический подход для анализа информации из наукометрических баз данных PDF
А. С. Коляда
Оцінка ефективності державного нагляду за охороною праці у вугільній галузі PDF
В. В. Майстренко
Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі техно-логічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ PDF
Є. Є. Шабала, В. В. Клюєва
Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища PDF
Г. А. Гайна, Н. В. Тістол
Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу «тріщина» PDF
О. В. Горда
Нечітка багатокритеріальна задача розміщення PDF
Н. І. Полтораченко
Інтегрована єдина енергетична модель будівлі PDF
Х. М. Чуприна
Определение близости векторов в проектно-векторном пространстве образовательных сред PDF
А. А. Белощицкий, С. В. Белощицкая, С. В. Бронин
Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей PDF
А. О. Білощицький, О. В. Діхтяренко
Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах PDF
О. О. Рафальська
Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения PDF
А. А. Щербина, Л. А. Терейковская
Технология производства работ по совмещенному монтажу строительних конструкций и технологического оборудования PDF
Р. Я. Зельцер, С. А. Лучинский
Модель розподілу трудових ресурсів за особистісними характеристиками PDF
Є. Ю. Катаєва, П. А. Матус
Верифікація нейромережевих методів розпізнавання кібератак PDF
О. Г. Корченко, І. А. Терейковський, С. В. Казмірчук
Интеллектуальные возможности адаптивного линейного стационарного прогнозирующего фильтра PDF
С. В. Иносов, В. М. Корниенко, В. В. Гречуха
Дослідження параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки PDF
І. М. Уманець
Прогнозирование кризисных явлений в сфере морских контейнерных перевозок PDF
Е. А. Целовальникова