№ 16 (2013)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2013.16

Зміст

Статті

КОНТРАКТИ «ПІД КЛЮЧ» І УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF
О. В. Бугров, О. О. Бугрова
DEVELOPMENT OF CHERNOBYL'S POWER PLANT CAPABILITY THROUGH PRISM OF PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY PDF
S. D. Bushuyev, V. V. Medintsov
МАТРИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ PDF
С. Д. Бушуев, Д. А. Харитонов, Ю. Ф. Ярошенко
ГЕШТАЛЬТ-ПРОАКТИВНА МЕТОДИКА ВЗАЄМОДІЇ З ТУРБУЛЕНТНИМ ОТОЧЕННЯМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСТ PDF
Н. С. Бушуєва, Д. З. Берулава
МОРФОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ СОЦІАЛЬНОГО ТИПУ PDF
Н. С. Бушуєва, А. С. Філатов
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ PDF
Н. Ю. Егорченкова, А. Б. Лисицин, Д. С. Катаев
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ: ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНУ К.В. КОШКІНА ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТІВ PDF
К. В. Колеснікова
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ В ПРОЕКТЕ PDF
В. В. Морозов
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВАНИИ ШАБЛОНОВ PDF
И. И. Оберемок
ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, І. О. Хміль
INNOVATIVE DEVELOPMENT AND META PROGRAM MANAGEMENT OF A NEW GENERATION OF MEGA PROJECTS IN THE OIL & GAS AND INFRASTRUCTURE SECTORS PDF
H. Tanaka, S. Bushuyev
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПУСКАЮЩЕГО ГАЗОТУРБИННУЮ ТЕХНИКУ PDF
Л. С. Чернова
КОНЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ РУХОМОГО КОНТЕКСТУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ PDF
Т. О. Ярошенко, Н. П. Ярошенко
МЕТОДИКА ПЕРЕДПРОГНОЗНОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
О. Ю. Берзлев
ЗАДАЧІ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ НЕДОВИЗНАЧЕНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
О. В. Гриша, С. В. Тютюнник
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЮ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОЦІНКИ ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ PDF
О. В. Ізмайлова, Г. В. Красовська, К. К. Красовська
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ PDF
А. С. Коляда, В. Д. Гогунский
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. Г. Кононович, Ю. В. Копитін
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА КАНДИДАТА ДЛЯ СТАЖИРОВКИ ЗА РУБЕЖОМ PDF
Л. А. Латанская, Т. А. Фарионова, А. Ю. Павленко
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ МАРКЕТОЛОГІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОНЛАЙН-СПІЛЬНОТАХ PDF
О. П. Пелещишин
РЕФЛЕКТОРНА СИСТЕМА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ДОВІЛЬНИХ ТЕКСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ PDF
Ю. М. Тесля, Є. Є. Шабала
МЕТОДИ РОЗШИРЕННЯ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА НА ОСНОВІ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПУ PDF
Є. В. Бородавка
ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ PDF
В. А. Глива, Т. В. Віднічук, Л. О. Левченко, Ю. А. Тарнавський
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ PDF
В. В. Демченко, Х. М. Чуприна, О. В. Невмержицький
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПРІОРИТЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМ PDF
В. Г. Зайцев, Є. І. Цибаєв, В. В. Погорелов
МЕТОДЫ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СРЕДАМИ PDF
А. А. Белощицкий, Н. Д. Федоренко, С. В. Белощицкая, А. И. Черноморденко
ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
К. С. Васильева, О. А. Щербина
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
М. М. Маляр, В. В. Поліщук
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ГЕОЛОГІЧНИХ РОЗРІЗІВ ЗА ДАНИМИ ГЕОРАДАРА PDF
В. А. Глива, М. І. Дмитришак, Л. О. Левченко, Ю. А. Тарнавський, О. В. Филонич
МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
О. І. Баліна, Ю. П. Буценко, В. А. Лабжинський
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА УЩІЛЬНЕНОСТІ НАВКОЛО ОБ’ЄКТА НОВОГО БУДІВНИЦТВА PDF
П. Є. Григоровський, М. І. Надточій
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ДО ЄВРОСТАНДАРТІВ” У ПРАКТИКУ БУДІВНИЦТВА PDF
Г. В. Лагутін, В. О. Поколенко, Ю. А. Чуприна
ІНТЕГРАЦІЯ ФАКТОРНОГО ТА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. І. Медяник
ОБГРУНТУВАННЯ АГРЕГОВАНИХ СТРУКТУР НОВОГО ТИПУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Д. О. Приходько, О. В. Лилов, В. Б. Коваль
АЛЬТЕРНАТИВНІ АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Г. М. Рижакова, С. П. Стеценко, З. В. Лагутіна