№ 6 (2011)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2011.6

Зміст

Статті

ДИФУЗІЙНА МОДЕЛЬ ПРОНИКНЕННЯ КРИЗИ У СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ PDF
Ф. О. Ярошенко
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ PDF
С. Д. Бушуев, С. И. Неизвестный
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ – КЛЮЧ К УСПЕХУ PDF
С. Д. Бушуев, Р. Ф. Ярошенко, Н. П. Ярошенко
Інноваційні механізми інтуїтивного управління проектами та програмами PDF
С. Д. Бушуєв, Ю. В. Яцишин
НЕЧЕТКАЯ СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА PDF
Е. И. Гречуха, Т. М. Дидур
Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками PDF
О. М. Донець, Т. В. Савельєва, Ю. І. Урецька
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ Заголовок (російською): PDF
А. А. Златкін, О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, Л. С. Чернова
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ PDF
И. В. Меркушева, Ю. Н. Тесля
МОДЕРНІЗАЦІЯ СІТЬОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ PDF
В. О. Поколенко, Д. О. Приходько, О. В. Сліпенчук
МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИМ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
І. П. Покотилов
Системи засади профілювання місій державних цільових програм PDF
О. В. Сидорчук, Р. Г. Ратушний, Г. Д. Гуцул, О. О. Сидорчук, В. В. Босак
Системна модель управління якостю організаційних проектів PDF
Г. В. Старченко, І. А. Баранюк
Нелинейная модель эволюционного управления проектами PDF
П. А. Тесленко
Математичні основи побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті PDF
Ю. М. Тесля, П. В. Каюк, М. Л. Чернова, О. Ю. Чорний
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ АДАПТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДО ЕВРОСТАНДАРТІВ PDF
О. А. Тугай, Ю. А. Чуприна, О. В. Сліпенчук
СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ «ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ» ЯК ІННОВАЦІЯ PDF
М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов, Г. О. Цюцюра
Методы определения стоимости наукоемких проектов PDF
Л. С. Чернова
СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ СЛОЖНЫХ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПЕРИОД ИХ ЦЕЛЕВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ PDF
В. И. Чимшир
КЛАСТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ УКРАИНЫ PDF
Б. Ю. Козырь
ПРО ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНТРОФОРМАЦІЮ PDF
В. М. Вишняков
К РАЗВИТИЮ КОНЦЕПЦИИ «КОНФИГУРАТОРОВ» ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АНТРОПОГЕННЫХ СИСТЕМ PDF
В. Б. Задоров, А. А. Васильев
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Ю. В. Ольшевський
ЗАДАЧА ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
О. І. Пурський
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА БАЗІ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
О. В. Федусенко, О. О. Рафальська
ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА В УМОВАХ ЇЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ PDF
О. Л. Соловей
ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ PDF
Андрей Александрович Белощицкий, П. П. Лизунов, С. В. Белощицкая
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
Л. О. Левченко, О. П. Кілянчук, С. А. Теренчук
ВИБІР ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ РИНКУ PDF
Ю. І. Мінаєва
МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ PDF
Л. А. Терейковская
ОПТИМІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
І. А. Терейковський
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ PDF
С. В. Иносов, Т. Г. Соболевская, Н. И. Самойленко, К. В. Сидун