Поточний номер

№ 57 (2024)
Опубліковано: 2024-03-29

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Переглянути всі випуски

Назва українською: Управління розвитком складних систем
Title to English: Management of Development of Complex Systems
Рік заснування: 2010

Публікації згідно ліцензіі:  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
Creative Commons License


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16323-4795 Р від 16.12.2009
Фахова реєстрація у ВАК України: № 1-05/7 від 10 листопада 2010 р.
ISSN for the print edition: 2219-5300
ISSN for the online edition: 2412-9933

Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 4 рази на рік детальніше
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури

Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних “Україна наукова”

 

 

Міжнародні члени редколегії:  Йовановіч Петар, д-р техн. наук; Казієва Раїса Карімовна, д-р екон. наук; Лакатош Янош, д-р екон. наук; Лин Крауфорд, д-р техн. наук;  Матіас Фингер, д-р екон. наук; Танака Хіроші, д-р техн. наук.

Члени редколегії України: Гогунський В. Д., д-р техн. наук;  Кононенко І. В., д-р техн. наук;   Саченко А. О., д-р техн. наук; Тесля Ю. М., д-р техн. наук; Чернов С. К., д-р техн. наук; Чумаченко І. В., д-р техн. наук.;  Цюцюра С. В., д-р техн. наук; Андрашко Ю.В., к.т.н.;  Кучанський О. Ю., д.т.н., Лісневський Р.В.; к.т.н. Гончаренко Т. А.; д.е.н. Рижакова Г. М.; д.е.н. Чуприна Ю. А.